ID AcademyPractitioner udd. <<Mindfulness udd.Mentor udd.Coach udd.Psykoterapeut udd.

ID Practitioner Uddannelsen

1-årig grunduddannelse i Personlig udvikling og Kommunikation ved ID Academy.

Med vores ny grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation vil vi gerne give et kvalificeret bud på, hvordan lige nøjagtigt 2012 kan gå hen og blive et meget vigtigt positivt vendepunkt i din tilværelse på en række områder.

Gennem vores løbende kontakt med tusindvis af mennesker både på ID Academy og i vores private liv kan vi se 5 temaer, som giver de fleste af os en hel del udfordringer, og som vi næsten alle godt kunne bruge nogle konkrete værktøjer til at håndtere bedre eller i hvert fald endnu bedre:

Edit Entry

1. Vores selvfølelse

Vi har stort set alle temaer omkring vores selvtillid, selvværd, selvrespekt eller selvaccept, som har en større indflydelse på vores liv og livskvalitet, end vi måske går rundt og tror.
Hvad med dig og dit liv?

 • Er der f.eks. ting, du afholder dig fra at gøre, fordi din selvtillid ikke er god nok på et eller flere områder?
 • Bliver du sommetider grebet af præstationsangst eller usikkerhed på dig selv, hvis du skal vise hvad du kan, eller på anden måde er nødt til at træde frem i rampelyset?
 • Kommer du i bestemte situationer til at forråde dig selv eller dine idealer, fordi du ikke føler dig vigtig eller betydningsfuld nok til at stå fast på det, du oplever som sandt eller fair?
 • Eller er du sommetider mere kritisk overfor dig selv, end der reelt er grund til at være?

Du ville nok blive overrasket, hvis du vidste hvor mange mennesker, der i virkeligheden har temaer omkring deres selvfølelse, selvom de på overfladen virker selvsikre og tilfredse med dem selv.

Edit Entry

2. Vores relationer

Vi behøver ikke at studere statistikker for skilsmisser, chikane eller sygefravær på arbejdspladsen, mobning i skolerne eller andre former for mistrivsel for at vide, hvilke konsekvenser dårlig eller manglende kommunikation har for os hver især og for vores samfund som helhed. Vi behøver bare at kigge os omkring i vores nærmeste omgivelser.

 • Er der f.eks. situationer i dit liv, hvor du føler, at du har svært ved at blive hørt eller komme igennem med det, du har på hjerte?
 • Bliver du sommetider overrasket over andres reaktioner på det du siger eller gør, fordi de tydeligvis misforstår dig, eller måske endda opfatter det helt modsatte af det, du forsøger at udtrykke?
 • Er der mennesker i dit liv, hvis signaler du har svært ved at tolke, eller hvis kommunikation du simpelthen ikke forstår ret meget af?
 • Eller er der ting derhjemme eller på dit arbejde, som du ikke får udtrykt, fordi du er bange for, hvordan det vil blive modtaget?

Du er ikke alene! - Uanset om du kan genkende et af de ovenstående eksempler, eller om du måtte have nogle andre udfordringer i dine relationer, så er oplevelsen af en vis grad af miskommunikation eller manglende kontakt noget, som de fleste af os er fælles om.

Edit Entry

3. Vores følelser og reaktioner

De fleste af os har følelser og reaktioner, som vi helst var foruden, fordi de skaber problemer i forhold til andre, eller fordi vi oplever, at de i sig selv er ubehagelige og går ud over vores livskvalitet.

 • Løber din vrede eller irritation f.eks. sommetider af med dig overfor dem du holder af, selvom du udmærket godt ved, at den ikke fører til andet end en dårlig stemning eller sårede følelser?
 • Eller bliver du selv let såret over noget, som andre siger, gør eller måske ikke gør, selvom du med din forstand godt ved, at du ikke behøver at tage det personligt?
 • Bliver du sommetider ramt af en ked-af-det-hed, usikkerhed eller bekymring, som du efterfølgende i bagklogskabens klare lys godt kan se, er ude af proportion med den situation, som udløste den?
 • Eller er der andre af dine følelser, som du gerne ville have mere styr på?

I så tilfælde har du det som hundrede tusindvis af andre mennesker, som igennem barndommen og opvæksten har lært at forholde sig til deres følelser og reaktioner på en uhensigtsmæssig måde, der i mange tilfælde har negative konsekvenser for både deres sociale liv, deres helbred og for deres livskvalitet i almindelighed.

Edit Entry

4. Vores ofte alt for travle hverdag

Stress og udbrændthed er desværre mere reglen end undtagelsen for ca. halvdelen af Danmarks befolkning. Måske er du selv eller nogen i din nære omganskreds i farezonen.

 • Oplever du f.eks., at du har rigtig mange løse ender, eller har du ligesom så mange andre svært ved at nå alt det, du gerne vil?
 • Er det vanskeligt for dig at priotere, hvad der er virkelig vigtigt, og hvad der reelt haster i dit liv?
 • Har du en lidt for flink eller konfliktsky side af dig selv, som ikke er så god til at sætte grænser og som derfor sommetider får sagt ja til for meget?
 • Er der en overansvarlig eller perfektionistisk side af dig, som tager alt for meget på sig, og som aldrig kan gøre noget godt nok?
 • Eller er du "bare" et sensitivt menneske, der fra naturens side er forsynet med en relativt lav stress-tærskel?

Hvis du kan svare ja til flere af de ovenstående spørgsmål, har du formodentlig allerede haft stress og udbrændthed inde på livet. Og hvis ikke du allerede har mærket symptomerne på stress, er det højst sandsynligt bare et spørgsmål om tid inden du gør det, med mindre du lærer at forebygge og håndtere kilderne til stress.

Edit Entry

5. Vores oplevelse af formål og mening med livet

Rigtig mange af de mennesker vi møder rundt omkring i disse år, søger efter en eller anden form for mening og formål med deres liv. Samtidigt fortæller de, at de ofte synes, at det snarere er mere eller mindre tilfældige omstændigheder der kører dem rundt i livets manege, end det er dem selv, som bevidst skaber og styrer deres liv.
Hvad med dig?

 • Kan du også sommetider få oplevelsen af, at den ene dag tager den anden, og at du igen og igen kommer til at udskyde nogle af de ting, som er allermest vigtige for dig?
 • Får du af og til fornemmelsen af, at det ikke er dig selv, som styrer dit liv?
 • Kommer du, trods alle dine gode forsætter, til at gentage ting, du gerne ville have haft lagt bag dig?
 • Får du nu og da fornemmelsen af, at der er mere til dig, end det du får udfoldet i dit liv?
 • Eller kan du også sommetider mærke, at der mangler et eller andet i dit liv, selv om du måske på mange punkter synes, at det fungerer meget godt?

Når vi ser tilbage på vores liv, er det sjældent de mindre heldige ting vi gjorde, som fylder mest i bevidstheden, men snarere de positive ting vi ikke har fået gjort. Og uanset hvor mange gode undskyldninger vi har for, at vi endnu ikke har fået udlevet vores drømme eller fuldt vores kald, så ændrer det sjældent ved følelsen af,
at vi svigter noget vigtigt i vores liv. Det er dog heldigvis aldrig for sent at droppe undskyldningerne og kaste os ud i det, der virkelig vil gøre vores liv dybt meningsfuldt og glædeligt.

Edit Entry

Grunduddannelsen i personlig udvikling og kommunikation - løsningen på dine udfordringer?

ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation er tilrettelagt sådan, at den gennem et forløb på 5 moduler a 4 dage tager hånd om hvert af de fem ovennævnte temaer.

Modul 1 vil eksempelvis give dig en værktøjskasse med konkrete redskaber til at arbejde med din selvfølelse, uanset om det handler om selvtillid, selvværd selvrespekt eller selvaccept.

Modul 2 vil give dig en ny forståelse af de mere ubevidste og helt afgørende ting der foregår, når mennesker kommunikerer med hinanden, og en række konkrete metoder til at styrke dine kommunikationsfærdigheder, - og det uanset hvor god du er til at kommunikere i forvejen.

Modul 3 vil give dig en dyb indsigt i, hvad dine følelser i virkeligheden handler om, og en række enkle men overrraskende kraftfulde psykologiske redskaber til endelig at få gjort op med eventuelle uønskede følelsesreaktioner.

Modul 4 vil give dig nogle uvurderlige værktøjer til både at forebygge og håndtere stress og udbrændthed.

Og modul 5 vil give dig et nyt syn på dig selv og dit liv og en række metoder til at afbryde den indre ubevidste sabotage, så du bliver bedre til at leve det liv, som du inderst inde godt ved, er vigtigt og meningsfuldt for dig.

Få en mere dybtgående beskrivelse af de 5 moduler på ID Academy's 1-årige grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation ved at klikke her.

Edit EntryÅben video på YouTube
Grunduddannelse i Personlig udvikling og Kommunikation
 • Tilmeld dig nyhedsbrev

  * obligatorisk
 • Subscribe to feed Tilmeld dig nyhedsfeed