ID AcademyPractitioner udd. <<Mindfulness udd.Mentor udd.Coach udd.Psykoterapeut udd.

december 2011 Archives

ID Practitioner Uddannelsen

1-årig grunduddannelse i Personlig udvikling og Kommunikation ved ID Academy.

Med vores ny grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation vil vi gerne give et kvalificeret bud på, hvordan lige nøjagtigt 2012 kan gå hen og blive et meget vigtigt positivt vendepunkt i din tilværelse på en række områder.

Gennem vores løbende kontakt med tusindvis af mennesker både på ID Academy og i vores private liv kan vi se 5 temaer, som giver de fleste af os en hel del udfordringer, og som vi næsten alle godt kunne bruge nogle konkrete værktøjer til at håndtere bedre eller i hvert fald endnu bedre:

Modul 1: Ind til sagens kerne

Om at have det godt med dig selv 4 dage fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 16.

Dit forhold til andre bliver aldrig bedre end dit forhold til dig selv

Så vi kan ligeså godt gå direkte til sagens kerne og starte ID Grunduddannelsen i personlig udvikling og kommunikation med den allervigtigste faktor for livskvalitet generelt og gode relationer i særdeleshed, nemlig din selvfølelse.

Mange af os føler, at vi hele tiden skal præstere noget for at have det godt med os selv. Eller vi er afhængige af andres anerkendelse, påskønnelse og accept for at føle os værdifulde. Og nogle af os er så negative og respektløse overfor os selv, at vi ikke ville have nogen venner, hvis vi behandlede dem på samme måde, som vi behandler os selv.

Derfor handler dette første modul om de mest centrale emner i personlig udvikling og kommunikation overhovedet, nemlig:

 • Hvilken rolle din selvfølelse har for dit liv, og hvad forskellen er på henholdsvis selvtillid, selvværd, selvrespekt og selvaccept
 • Hvordan du kan få en endnu bedre selvtillid
 • Hvad du kan gøre for at få et bedre selvværd
 • Hvordan du kan forøge din respekt for dig selv og dermed din følelse af personlig integritet
 • Hvordan du bliver bedre til at rumme og acceptere dig selv

På første modul af ID Practitioner Uddannelsen (ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation) vil du få:

 • En dyb indsigt i, hvorfor det er helt afgørende for en dybtgående og langtidsholdbar personlig udvikling, at du er i stand til at skelne mellem de fire slags selvfølelse, og hvordan du vælger den rigtige metode til at arbejde med henholdsvis selvtillid, selvværd, selvrespekt og selvaccept.
 • Kraftfulde metoder til at opdage og genopdage dine egne positive kvaliteter og egenskaber.
 • Unikke psykologiske og meditative metoder til at få kontakt til en dybere og mere harmonisk selvfølelse, som er uafhængig af at skulle bevise overfor dig selv og andre, at du slår til, er god nok, er noget værd etc.

Modul 2: Ind på livet af hinanden

Om at få det endnu bedre med andre 4 dage fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 16

Din succes i livet bliver aldrig større end din evne til at skabe positive relationer

Utallige undersøgelser har gennem tiden påvist, at vores evne til at kommunikere, knytte kontakter og netværke er helt afgørende for vores liv på stort set alle områder. Det gælder vores generelle trivsel, vores arbejdsmæssige og karrieremæssige succes, vores helbred og livskvalitet - ikke mindst i den sidste del af livet, og endda for hvor gamle vi ender op med at blive.

Så uanset hvor god du allerede er til at kommunikere, vil vi på dette modul give dine kommunikationsfærdigheder et kraftigt løft. Modulet vil bl.a. handle om:

 • Hvad naturlovene er for effektiv kommunikation og for gode og nærende relationer
 • Hvordan du bliver endnu bedre til at udtrykke det, du har på hjerte på en måde, hvor andre har lyst til at lytte, også selv om det du udtrykker, er udfordrende for dem
 • Hvordan du lytter og kigger bag ved andre menneskers negativitet og bliver i stand til at vende en situation til noget konstruktivt, fordi du forstår, hvad de dybest set ønsker sig og har brug for
 • Hvordan du bliver endnu bedre til at sige til og fra på måder, som både du selv og andre har det godt med
 • Hvordan du i det hele taget bliver endnu bedre til at kommunikere og relatere, uden at du giver køb på dig selv, og det du står for

På dette andet modul af den 1-årige grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation vil du få:

 • En effektiv træning i at aflæse andre menneskers non-verbale signaler, så du er i stand til præcist at opfatte deres ubevidste kommunikation, uanset hvad de siger med ord.
 • En dyb indsigt i, hvad de 6 mest almindelige grunde er til, at mennesker misforstår hinanden, og 7 konkrete ting du kan gøre for at sikre dig, at du bliver forstået rigtigt.
 • En basal træning i at være nærværende på en ny måde, der både gør dig langt bedre til at lytte og forstå, og som samtidigt giver dine ord en meget større gennemslagskraft.

Modul 3: Ind bag reaktionerne

Om at have det godt med dit følelsesliv 4 dage fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 16

Det i os selv vi ikke vil acceptere, vil fortsat eksistere

Indenfor psyko-immunologien, der er den disciplin indenfor lægevidenskaben, som beskæftiger sig med sammenhængen mellem psyke og krop, findes eksperter som mener, at 75 procent af vores helbredsproblemer i virkeligheden skyldes undertrykte følelser.

Og uanset om vi studerer baggrunden for så forskellige fænomener som mistrivsel i familien eller på arbejdspladsen, stress og udbrændthed, for højt sygefravær, skilsmisser, diverse misbrug eller andre udfordringer i tilværelsen, så spiller vores følelser og vores evne til at håndtere dem en helt afgørende rolle.

Derfor handler tredje modul af ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation om:

 • Hvad følelser i virkeligheden er, hvorfor de er ekstremt vigtige for vores livskvalitet, og hvad de vil fortælle os.
 • Hvordan du kommer i bedre kontakt med dine følelser, hvis du ikke er så god til at mærke, hvad du føler.
 • Hvordan du håndterer følelser, der "fylder for meget", og som har en negativ indvirkning på dine relationer, dit helbred eller generelle livskvalitet.
 • Hvordan du finder de længsler og behov, som altid gemmer sig bag vores følelser og får gjort noget ved dem, i stedet for at hænge fast i følelsen.
 • Hvordan du kan bruge de situationer i dit liv, som hidtil har trykket på dine følelsesmæssige knapper, til at sætte gang i en dyb personlig udvikling.
På dette tredje modul af ID Academy's 1-årige grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation vil du få:
 • En dyb indsigt i, hvor mange af dine reaktionsmønstre, som i virkeligheden på et ubevidst plan handler om at undgå bestemte følelser.
 • Enkle men særdeles virkningsfulde opmærksomhedsøvelser, der gør dig i stand til at blive større end dine uønskede følelser, så du reelt kan rumme dem, i stedet for at de løber af med dig.
 • Kraftfulde psykologiske redskaber til at transformere uønskede følelser, så dit liv ikke længere behøver at være et slalomløb udenom situationer, der hidtil har været følelsesmæssigt ubehagelige for dig.

Modul 4: Ind til orkanens øje

Om at have det godt med dit travle hverdagsliv 4 dage fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 16

Vores aktuelle livssituation er på godt og mindre godt en konsekvens af de valg, vi har truffet i vores liv

Det gælder ikke mindst, når vi ender op i en alt for travl hverdag med negativ stress og udbrændthed. Den amerikanske psykiater Irving Yalom foreslår med et glimt i øjet, at vi jo kan starte ændringen af vores utilfredsstillende livssituation med at indsende en klage til den person, som har arrangeret vores liv. - og så ved vi nok også efterfølgende, hvem der skal gøre noget ved den.

Så derfor handler dette fjerde modul på ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation om:

 • Hvad stress i virkeligheden er, og hvad forskellen er på negativ og positiv stress.
 • Hvordan du opdager symptomer på stress i tide, så du stadig kan nå at håndtere din livssituation, inden du bliver rigtig stresset.
 • Hvordan du håndterer stress, hvis du har overhørt symptomerne og alligevel er havnet midt i en situation med negativ stress.
 • Hvordan du får opbygget energi og styrke igen, hvis du er udbrændt, og hvad du kan gøre for at forebygge, at du brænder ud i fremtiden.
 • Hvordan du i gode og ikke-stressede perioder af dit liv kan opbygge indre ressourcer, der forebygger, at du overhovedet bliver stresset og udbrændt.

På fjerde modul af ID Practitioner Uddannelsen vil du få:

 • Konkrete mentale redskaber til at få overblik over de mange løse ender og kunne priortere dem, så du tager bedre beslutninger og bliver bedre til at nå det du skal nå.
 • Kraftfulde meditations- og mindfulness-processer, som kan skabe indre ro og hjælpe dig med at finde ind til orkanens øje - det stille og rolige sted i psyken - selv når der er turbulens omkring dig.
 • Effektive redskaber til at blive bevidst om og til at kunne bryde ud af automatiske roller og reaktionsmønstre, som hidtil har været den primære årsag til, at du er havnet i stressende situationer i dit liv.

Modul 5: Ind til essensen

Om at få et nyt syn på dig selv og dit liv 4 dage fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 16

Man har et standpunkt, indtil ens personlighed tager et nyt

Afhængigt af hvilke sider af vores personlighed vi skiftevis er identificeret med i forskellige livssituationer, vil vi have forskellige holdninger, ønsker og behov, og endda ofte have et forskelligt syn på os selv og vores rolle i livet.

Når den lidt for søde pige eller den alt for flinke fyr løber af med os, bliver det altafgørende, at andre har det godt, og det ofte på bekostning af os selv.
I de situationer hvor den overansvarlige side af os får overtaget, tror vi fuldt og fast på, at verden står og falder med, om vi har kontrol med alt og alle.
Når vi er identificeret med den indre pessimist eller den modløse side, er der ikke noget, som nytter noget, og alt forekommer umuligt og uoverkommeligt. Og når perfektionisten kører med klatten, er der hele tiden noget, som skal forbedres, optimeres eller laves om, inden vi kan stille os tilfredse.

Dette femte og sidste modul af ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation vil derfor handle om:

Hvordan vi opdager, hvad det er for ubevidste sider af os selv vi - uden selv at vide det -ofte bliver styret af i vigtige livssituationer, og hvilke konsekvenser det har for os selv, for andre og for de beslutninger vi tager.

 • Hvordan vi gør os fri af de uønskede, reaktioner, der stammer fra vores ubevidste, reaktive selv, så vi kan respondere mere bevidst og kreativt i de mere afgørende situationer i livet.
 • Hvordan vi finder ind til de mere klare og vise lag af psyken, hvor vi finder svar på, hvad vi skal og vil med vores tilværelse.
 • Hvordan vi bliver bedre til at skelne mellem inspiration og intuition, der kommer fra et klart sted inde i os, og impulser der i virkeligheden stammer fra vores frygtbaserede reaktive selv.
 • Hvordan vi finder ind til vores oprindelige værenskerne, som er vores indre kilde til glæde, mening, kærlighed, frihed og styrke.

På dette modul vil du få:

 • Konkrete metoder til at bryde identifikationen med de personlighedssider, som dybest set ikke er din egentlige identitet.
 • Kraftfulde teknikker til at styrke din ubevidste indre visdom og intuition.

 • Enkle men virkningsfulde meditative metoder, som du kan anvende efter afslutningen af grunduddannelsen i personlig udvikling og kommunikation til at styrke kontakten til dit essentielle selv.
 • Når du på tilfredsstillende måde har deltaget i samtlige 5 moduler vil du ved afslutningen af femte modul modtage et ID Practitioner-certifikat som dokumentation på, at du kan anvende basale ID-metoder til personlig udvikling og kommunikation i dit eget liv.
Du vil igennem intense processer og øvelser få rig lejlighed til at opleve, hvordan det er også at guide andre i deres personlige udvikling, men certificereingen handler udelukkende om dine færdigheder i forhold til at bruge ID's basale udviklingsmetoder i forhold til dit eget liv. Hvis du ønsker at blive uddannet og certificeret til at arbejde med andre, kan vi foreslå vores øvrige uddannelsestilbud, f.eks. ID Lifecoach Uddannelsen eller ID Psykoterapeut Uddannelsen.

1. Vores selvfølelse

Vi har stort set alle temaer omkring vores selvtillid, selvværd, selvrespekt eller selvaccept, som har en større indflydelse på vores liv og livskvalitet, end vi måske går rundt og tror.
Hvad med dig og dit liv?

 • Er der f.eks. ting, du afholder dig fra at gøre, fordi din selvtillid ikke er god nok på et eller flere områder?
 • Bliver du sommetider grebet af præstationsangst eller usikkerhed på dig selv, hvis du skal vise hvad du kan, eller på anden måde er nødt til at træde frem i rampelyset?
 • Kommer du i bestemte situationer til at forråde dig selv eller dine idealer, fordi du ikke føler dig vigtig eller betydningsfuld nok til at stå fast på det, du oplever som sandt eller fair?
 • Eller er du sommetider mere kritisk overfor dig selv, end der reelt er grund til at være?

Du ville nok blive overrasket, hvis du vidste hvor mange mennesker, der i virkeligheden har temaer omkring deres selvfølelse, selvom de på overfladen virker selvsikre og tilfredse med dem selv.

2. Vores relationer

Vi behøver ikke at studere statistikker for skilsmisser, chikane eller sygefravær på arbejdspladsen, mobning i skolerne eller andre former for mistrivsel for at vide, hvilke konsekvenser dårlig eller manglende kommunikation har for os hver især og for vores samfund som helhed. Vi behøver bare at kigge os omkring i vores nærmeste omgivelser.

 • Er der f.eks. situationer i dit liv, hvor du føler, at du har svært ved at blive hørt eller komme igennem med det, du har på hjerte?
 • Bliver du sommetider overrasket over andres reaktioner på det du siger eller gør, fordi de tydeligvis misforstår dig, eller måske endda opfatter det helt modsatte af det, du forsøger at udtrykke?
 • Er der mennesker i dit liv, hvis signaler du har svært ved at tolke, eller hvis kommunikation du simpelthen ikke forstår ret meget af?
 • Eller er der ting derhjemme eller på dit arbejde, som du ikke får udtrykt, fordi du er bange for, hvordan det vil blive modtaget?

Du er ikke alene! - Uanset om du kan genkende et af de ovenstående eksempler, eller om du måtte have nogle andre udfordringer i dine relationer, så er oplevelsen af en vis grad af miskommunikation eller manglende kontakt noget, som de fleste af os er fælles om.

3. Vores følelser og reaktioner

De fleste af os har følelser og reaktioner, som vi helst var foruden, fordi de skaber problemer i forhold til andre, eller fordi vi oplever, at de i sig selv er ubehagelige og går ud over vores livskvalitet.

 • Løber din vrede eller irritation f.eks. sommetider af med dig overfor dem du holder af, selvom du udmærket godt ved, at den ikke fører til andet end en dårlig stemning eller sårede følelser?
 • Eller bliver du selv let såret over noget, som andre siger, gør eller måske ikke gør, selvom du med din forstand godt ved, at du ikke behøver at tage det personligt?
 • Bliver du sommetider ramt af en ked-af-det-hed, usikkerhed eller bekymring, som du efterfølgende i bagklogskabens klare lys godt kan se, er ude af proportion med den situation, som udløste den?
 • Eller er der andre af dine følelser, som du gerne ville have mere styr på?

I så tilfælde har du det som hundrede tusindvis af andre mennesker, som igennem barndommen og opvæksten har lært at forholde sig til deres følelser og reaktioner på en uhensigtsmæssig måde, der i mange tilfælde har negative konsekvenser for både deres sociale liv, deres helbred og for deres livskvalitet i almindelighed.

4. Vores ofte alt for travle hverdag

Stress og udbrændthed er desværre mere reglen end undtagelsen for ca. halvdelen af Danmarks befolkning. Måske er du selv eller nogen i din nære omganskreds i farezonen.

 • Oplever du f.eks., at du har rigtig mange løse ender, eller har du ligesom så mange andre svært ved at nå alt det, du gerne vil?
 • Er det vanskeligt for dig at priotere, hvad der er virkelig vigtigt, og hvad der reelt haster i dit liv?
 • Har du en lidt for flink eller konfliktsky side af dig selv, som ikke er så god til at sætte grænser og som derfor sommetider får sagt ja til for meget?
 • Er der en overansvarlig eller perfektionistisk side af dig, som tager alt for meget på sig, og som aldrig kan gøre noget godt nok?
 • Eller er du "bare" et sensitivt menneske, der fra naturens side er forsynet med en relativt lav stress-tærskel?

Hvis du kan svare ja til flere af de ovenstående spørgsmål, har du formodentlig allerede haft stress og udbrændthed inde på livet. Og hvis ikke du allerede har mærket symptomerne på stress, er det højst sandsynligt bare et spørgsmål om tid inden du gør det, med mindre du lærer at forebygge og håndtere kilderne til stress.

Holdopstart og mødetid

Hold GS6 i Silkeborg:

uge 37: 1. modul 11. - 14. sept. 2014
uge 47: 2. modul 20. - 23. nov. 2014
uge 06: 3. modul 5. - 8. februar 2015
uge 16: 4. modul 16. -19. april 2015
uge 26: 5. modul 25. - 28. juni 2015


Hold GD4 på Drueholm:

uge 44: 1. modul 30. okt. - 2. nov. 2014
uge 01: 2. modul 2. - 5. januar 2015
uge 09: 3. modul 26. feb. - 1. marts 2015
uge 18: 4. modul 30. april - 3. maj 2015
uge 31: 5. modul 30. juli - 2. august 2015


Mødetider:

Torsdag kl. 15-21.
Fredag og lørdag kl. 10-17.30
Søndag kl. 10-16.

5. Vores oplevelse af formål og mening med livet

Rigtig mange af de mennesker vi møder rundt omkring i disse år, søger efter en eller anden form for mening og formål med deres liv. Samtidigt fortæller de, at de ofte synes, at det snarere er mere eller mindre tilfældige omstændigheder der kører dem rundt i livets manege, end det er dem selv, som bevidst skaber og styrer deres liv.
Hvad med dig?

 • Kan du også sommetider få oplevelsen af, at den ene dag tager den anden, og at du igen og igen kommer til at udskyde nogle af de ting, som er allermest vigtige for dig?
 • Får du af og til fornemmelsen af, at det ikke er dig selv, som styrer dit liv?
 • Kommer du, trods alle dine gode forsætter, til at gentage ting, du gerne ville have haft lagt bag dig?
 • Får du nu og da fornemmelsen af, at der er mere til dig, end det du får udfoldet i dit liv?
 • Eller kan du også sommetider mærke, at der mangler et eller andet i dit liv, selv om du måske på mange punkter synes, at det fungerer meget godt?

Når vi ser tilbage på vores liv, er det sjældent de mindre heldige ting vi gjorde, som fylder mest i bevidstheden, men snarere de positive ting vi ikke har fået gjort. Og uanset hvor mange gode undskyldninger vi har for, at vi endnu ikke har fået udlevet vores drømme eller fuldt vores kald, så ændrer det sjældent ved følelsen af,
at vi svigter noget vigtigt i vores liv. Det er dog heldigvis aldrig for sent at droppe undskyldningerne og kaste os ud i det, der virkelig vil gøre vores liv dybt meningsfuldt og glædeligt.

Grunduddannelsen i personlig udvikling og kommunikation - løsningen på dine udfordringer?

ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation er tilrettelagt sådan, at den gennem et forløb på 5 moduler a 4 dage tager hånd om hvert af de fem ovennævnte temaer.

Modul 1 vil eksempelvis give dig en værktøjskasse med konkrete redskaber til at arbejde med din selvfølelse, uanset om det handler om selvtillid, selvværd selvrespekt eller selvaccept.

Modul 2 vil give dig en ny forståelse af de mere ubevidste og helt afgørende ting der foregår, når mennesker kommunikerer med hinanden, og en række konkrete metoder til at styrke dine kommunikationsfærdigheder, - og det uanset hvor god du er til at kommunikere i forvejen.

Modul 3 vil give dig en dyb indsigt i, hvad dine følelser i virkeligheden handler om, og en række enkle men overrraskende kraftfulde psykologiske redskaber til endelig at få gjort op med eventuelle uønskede følelsesreaktioner.

Modul 4 vil give dig nogle uvurderlige værktøjer til både at forebygge og håndtere stress og udbrændthed.

Og modul 5 vil give dig et nyt syn på dig selv og dit liv og en række metoder til at afbryde den indre ubevidste sabotage, så du bliver bedre til at leve det liv, som du inderst inde godt ved, er vigtigt og meningsfuldt for dig.

Få en mere dybtgående beskrivelse af de 5 moduler på ID Academy's 1-årige grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation ved at klikke her.

Hvad koster uddannelsen?

Pris og betalingsbetingelser:

Du kan betale kursusbeløbet på flere måder:

1. Depositum på 5000 kr. ved tilmeldingen. Restbetaling på 16.500 kr. senest 45 dage før kursusstart. I alt 21.500 kr.

2. Depositum på 5000 kr. ved tilmeldingen.
Restbeløb på 15.500 kr. minimum 90 dage før kursusstart.
I alt 20.500 kr.

3. Depositum på 5000 kr.
Restbetaling i 10 rater a 1750 kr. - Første rate senest 45 dage før kursusstart.
Ialt 22.500 kr.


Du kan framelde dig ID Academy's practitioner uddannelse og få hele dit depositum tilbage, hvis blot du framelder dig forløbet via mail til ulla@id-mail.dk senest 45 dage før første kursusdag.

Ved framelding senere end 45 dage før opstarten på uddannelsen tilbageholdes depositum.

Ved framelding senere end 31 dage før første kursusdag tilbageholdes hele kursusbeløbet.

Vi refunderer ikke en del af kursusbeløbet, hvis du af den ene eller anden grund vælger ikke at gennemføre det uddannelsesår, som du har betalt for. - Vores hold er som regel overtegnede, og du har dermed optaget en plads, og derfor er din tilmelding økonomisk bindende, når først frameldingsfristen på de 31 dage er overskredet.

Hvis du betaler kursusbeløbet i rater, forpligter du dig til at betale hele kursusbeløbet for det uddannelsesår, du har tilmeldt dig, uanset om du gennemfører hele uddannelsesåret.

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende kursister på practitioner uddannelsen minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesår.
Åben video på YouTube
Grunduddannelse i Personlig udvikling og Kommunikation

Find os

This page is an archive of entries from december 2011 listed from newest to oldest.

januar 2012 is the next archive.

ID Academy Copenhagen

ID Academy Drueholm

ID Academy Silkeborg

Kontakt

 • Tilmeld dig nyhedsbrev

  * obligatorisk
 • Subscribe to feed Tilmeld dig nyhedsfeed