ID AcademyPractitioner udd. <<Mindfulness udd.Mentor udd.Coach udd.Psykoterapeut udd.

Modul 5: Ind til essensen

Om at få et nyt syn på dig selv og dit liv 4 dage fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 16

Man har et standpunkt, indtil ens personlighed tager et nyt

Afhængigt af hvilke sider af vores personlighed vi skiftevis er identificeret med i forskellige livssituationer, vil vi have forskellige holdninger, ønsker og behov, og endda ofte have et forskelligt syn på os selv og vores rolle i livet.

Når den lidt for søde pige eller den alt for flinke fyr løber af med os, bliver det altafgørende, at andre har det godt, og det ofte på bekostning af os selv.
I de situationer hvor den overansvarlige side af os får overtaget, tror vi fuldt og fast på, at verden står og falder med, om vi har kontrol med alt og alle.
Når vi er identificeret med den indre pessimist eller den modløse side, er der ikke noget, som nytter noget, og alt forekommer umuligt og uoverkommeligt. Og når perfektionisten kører med klatten, er der hele tiden noget, som skal forbedres, optimeres eller laves om, inden vi kan stille os tilfredse.

Dette femte og sidste modul af ID Academy's grunduddannelse i personlig udvikling og kommunikation vil derfor handle om:

Hvordan vi opdager, hvad det er for ubevidste sider af os selv vi - uden selv at vide det -ofte bliver styret af i vigtige livssituationer, og hvilke konsekvenser det har for os selv, for andre og for de beslutninger vi tager.

 • Hvordan vi gør os fri af de uønskede, reaktioner, der stammer fra vores ubevidste, reaktive selv, så vi kan respondere mere bevidst og kreativt i de mere afgørende situationer i livet.
 • Hvordan vi finder ind til de mere klare og vise lag af psyken, hvor vi finder svar på, hvad vi skal og vil med vores tilværelse.
 • Hvordan vi bliver bedre til at skelne mellem inspiration og intuition, der kommer fra et klart sted inde i os, og impulser der i virkeligheden stammer fra vores frygtbaserede reaktive selv.
 • Hvordan vi finder ind til vores oprindelige værenskerne, som er vores indre kilde til glæde, mening, kærlighed, frihed og styrke.

På dette modul vil du få:

 • Konkrete metoder til at bryde identifikationen med de personlighedssider, som dybest set ikke er din egentlige identitet.
 • Kraftfulde teknikker til at styrke din ubevidste indre visdom og intuition.

 • Enkle men virkningsfulde meditative metoder, som du kan anvende efter afslutningen af grunduddannelsen i personlig udvikling og kommunikation til at styrke kontakten til dit essentielle selv.
 • Når du på tilfredsstillende måde har deltaget i samtlige 5 moduler vil du ved afslutningen af femte modul modtage et ID Practitioner-certifikat som dokumentation på, at du kan anvende basale ID-metoder til personlig udvikling og kommunikation i dit eget liv.
Du vil igennem intense processer og øvelser få rig lejlighed til at opleve, hvordan det er også at guide andre i deres personlige udvikling, men certificereingen handler udelukkende om dine færdigheder i forhold til at bruge ID's basale udviklingsmetoder i forhold til dit eget liv. Hvis du ønsker at blive uddannet og certificeret til at arbejde med andre, kan vi foreslå vores øvrige uddannelsestilbud, f.eks. ID Lifecoach Uddannelsen eller ID Psykoterapeut Uddannelsen.


Åben video på YouTube
Grunduddannelse i Personlig udvikling og Kommunikation

Find os Find os

Denne side indeholder et enkelt indlæg af webmaster publiseret den 15.12.2011 12:00.

Modul 4: Ind til orkanens øje var det forrige indlæg på denne hjemmeside.

1. Vores selvfølelse er det næste indlæg på denne hjemmeside.

ID Academy Copenhagen

ID Academy Drueholm

ID Academy Silkeborg

Kontakt

 • Tilmeld dig nyhedsbrev

  * obligatorisk
 • Subscribe to feed Tilmeld dig nyhedsfeed