ID AcademyPractitioner udd. <<Mindfulness udd.Mentor udd.Coach udd.Psykoterapeut udd.

Hvad er ID?

ID er dels en forkortelse for "Integral" og "Dynamisk", og dels en indikation på at den personlige udvikling vi praktiserer, er "identitets-orienteret".

Så allerførst, hvad betyder "Integral"?

Selve ordet integral betyder inklusiv. Det indikerer for det første, at vores metodik indenfor personlig udvikling er en syntese af det bedste vi er stødt på gennem vores mange årtiers professionelle erfaring med praktisk psykologi.

For det andet refererer begrebet "Integral" til en bestemt forståelse af udvikling, hvor vi ser alle former for udvikling som en proces, hvor vi hele tiden transcenderer et udviklingstrin og derefter rummer, inkluderer og integrerer det foregående stadie.

Et eksempel kunne være, at vi på et bestemt udviklingsstadie i vores liv skiftevist reagerer ud fra f.eks. en lidt for ansvarlig side af personligheden, en perfektionistisk side, en indre kritiker, en alt for flink side der ikke får sat sunde grænser osv. afhængigt af hvilken situation vi befinder os i.
Det er som om, vi møder forskellige mennesker i vores liv ud fra forskellige sider af vores personlighed uden altid at kunne vælge en bevidst og konstruktiv respons.

Når vi i integral forstand transcenderer, dvs. bevæger os ud over dette "reaktive udviklingstrin, begynder vi f.eks. at kunne adminstrere de sider af os selv, som tidligere kørte os rundt i manegen. Indenfor ID kalder vi det for "det kreative selv". Det er en ny og mere fri selvfølelse, hvor vi er i stand til at respondere bevidst og kreativt på de situationer, som livet nu engang byder på. Så det er i den forstand et højere og mere bevidst udviklingstrin end tidligere, hvor vi reagerede som trold af æske.

Samtidigt fornægter eller undertrykker vi ikke de personlighedssider, som tidligere styrede vores liv. Vi inkluderer og integrerer de positive kvaliteter hos dem og bruger dem fra et kreativt sted i psyken.

Dermed bliver f.eks. en tvangsprægede trang til at tage os af andre på vores egen bekostning forvandlet til en mere bevidst og dybtfølt omsorg for andre. Vores dømmende og kritiske side forvandler sig eksempelvis til en god og sund skepsis og dømmekraft osv. Når vi transcenderer et tidligere udviklingstrin og reelt inkluderer det foregående trin, kommer der altid noget konstruktivt ud af det.

Dynamisk refererer til, at vi indenfor ID arbejder levende, fleksibelt og organisk med personlig udvikling. I stedet for at "køre mennesker igennem" faste forud tilrettelagte teknikker, insisterer vi på vigtigheden af at forstå, hvad udvikling er, så vi kan møde mennesker der hvor de er, i stedet for at de skal indrette sig efter vores metoder.

Og selve kursusformen og de indfaldsvinkler vi bruger i vores form for personlig udvikling er også levende og dynamiske. Vi arbejder både med tanker, følelser, krop og bevidsthed, så vi dels får en spændende og varieret undervisning og udviklingsproces, og dels får en dybere og bredere personlig udvikling, end hvis vi blot havde arbejdet mere ensidigt mentalt eller følelsesmæssigt.

Endelig refererer det identitets-orienterede til, at vi indenfor ID-metodikken anser vores mere eller mindre gode selvfølelse som alt afgørende for, hvordan vi udvikler os, og for hvordan vores generelle livskvalitet er.

Vi har derfor rigtig meget fokus på forskellige lag af identitet og forskellige slags selvfølelse og deres betydning i ID.Åben video på YouTube
Grunduddannelse i Personlig udvikling og Kommunikation

Find os Find os

Denne side indeholder et enkelt indlæg af webmaster publiseret den 24.01.2012 13:45.

Hvad koster uddannelsen? var det forrige indlæg på denne hjemmeside.

Hvad er en pracitioner? er det næste indlæg på denne hjemmeside.

ID Academy Copenhagen

ID Academy Drueholm

ID Academy Silkeborg

Kontakt

  • Tilmeld dig nyhedsbrev

    * obligatorisk
  • Subscribe to feed Tilmeld dig nyhedsfeed